OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poučenie o spracovaní osobných údajov

 

PINKY CLUB, ako sieť predajní spracováva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi,  t.j. so Zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s účinnosťou odo dňa 25.5. 2018 taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

 

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov: Peter Mičian, telefón +421915 859 893

 

Rozsah spracovania osobných údajov: PINKY CLUB spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkmi prostredníctvom formulára registrácie, alebo inou cestou, napríklad telefonicky alebo písomne. Spracovávané údaje zahŕňajú:

           

            Osobné údaje bežné: meno, priezviesko, emailová adresa, pokiaľ je zákazníkom poskytnuté, taktiež telefóne číslo.

 

Účel spracovávania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané za účelom ich riadnej účasti v našom vernostnom programe, t. j. najmä ich registrácie, spracovanie a za účelom komunikácie so zákazníkmi a to:

             - pre vnútornú komunikáciu so zákazníkom (napríklad zasielanie noviniek a informácii o prebiehajúcich akciách v sieti PINKY CLUB)

 

Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov: Poskytnutie súhlasu so spracovávaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom odhláseným z newsletteru (po obdržaní emailu), alebo emailom na info@pinkyclub.sk

 

Subjekty spracovavajúce osobné údaje: Osobné údaje spracováva priamo PINKY CLUB, a to v písomnej a elektronickej forme.

 

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje môžu byť sprístupnené osobám v pozícii spracovateľov osobných údjov činných pre PINKY CLUB s ktorými bude PINKY CLUB spolupracovať.

 

Právo dotknutých osôb: Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

·      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

·      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

·      vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·      opravu, jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·      likviadáciu jej osobných údajov, ak bol splnený ich účel spracovávania,

·      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

 

INFOLINKA: 0908 288 802

E-MAIL: info@pinkyclub.sk