REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky reklamácie:

  • Tovar je možné reklamovať len s platným pokladničným dokladom z ktorejkoľvek našej predajne na SR
  • každý reklamovaný tovar musí byť predložený kompletný, bez chýbajúcich častí inak tovar nie je možné reklamovať
  • v prípade zistenia vady u zakúpeného tovaru je potrebné tento tovar bezodkladne reklamovať v zmysle § 599 OZ. Chybný výrobok nepoužívajte, aby bolo možné správne určiť príčinu vady. Ak by sa vada v dôsledku ďalšieho používania zväčšila, reklamáciu nebude možné uznať
  • reklamovať možno len vady, ktoré spôsobil výrobca a ktoré neboli zjavné pri nákupe
  • ak sa dajú vady odstrániť, odstránime ich v súlade s § 622 OZ. V takom prípade nemá zákazník nárok na zľavu z ceny, na jeho výmenu alebo na vrátenie peňazí
  • v prípade neodstraniteľnej vady spôsobenej výrobcom, brániace riadnemu používaniu výrobku, má zákazník právo na výmenu výrobku.

Reklamáciu nemožno uznať v prípade:

-  Tovarových a funkčných zmien vlastností tovaru spôsobených prirodzeným opotrebením v priebehu záručnej doby (oxidácia bižutérie- začernanie bižutérie a pod.), 

- vypadnutia, alebo straty určitých súčastí (vypadnutie kamienkov a pod.),

- mechanického poškodenia (odretie, odlomenie súčastí, poškrabanie a pod.), 

- poškodenia alebo opotrebovania v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti (neoprávneného ošetrovania, poškodenia vodou, lakom na vlasy, parfumom a pod.).

Bižutériu je vhodné ošetrovať mäkkou bavlnenou textíliou. 

Bižutériu nie je možné z hygienických dôvodov vymeniť.